Последователи
д-р Иван  Димитров
д-р Иван Димитров
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Горан Деримачковски