Специалности

Студент по медицина

Сертификати

SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на захарен диабет тип 2
2020-05-12
Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-05-12
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-05-13
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-05-13
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2020-05-15
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2020-05-16
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2020-05-17
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2020-05-18

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb