За мен

Аз съм Даниела Червенакова и това е моят профил за психология и психотерапия 

 

Благодаря Ви за интереса към моята практика !

 

Целта ми е да помагам на хората да се предвижват към по-задълбочено разбиране на себе си и на другите и да решават собствените си проблеми, които често се случват в тяхната социална среда.

 

Специален интерес на моята работа е работа в областта на зависимостите, с акцент върху хранителните разстройства.

Опит

Психолог / Консутант по когнитивно - поведенческата психотерапия Член на ДПБ - BG-RP 1481
4003, Пловдив, България, ул. Самара 7

Дългогодишен опит в сферата   на:

 

1. Хранителни разстройства: 

Анорексия невроза

Булимия невроза

Хиперфагия

Орторексия

Прегорексия

Бигорексия

 

2. Зависимости от психоактивни вещества и нехимични зависимости:   

/хазарт, интернет/

 

3. Тревожни разстройства

 

4. Депресивни състояния

 

5. Житейски кризи

 

6. Ниска самооценка

 

7. Сексуални дисфункции

 

8. Групова терапия

 

9. Коучинг

 

10. Тренинги