Опит

Медицински представител - Кардиология
9000, Варна, България, ЧАТАЛДЖА