Образование

2013 - 2019
Фармация
Медицински университет Варна
Варна , България
2004 - 2007
Фармация
Медицински университет Варна
Варна , България

Специалности

Фармация

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

немски
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb