Опит

медицински представител
6000, Стара Загора, България, Трите Чучура