За мен

Завършва Медицински университет-гр. Пловдив през 2017г.
Лекар-специализант по нервни болести в МБАЛ МК " Св. Иван Рилски"- гр. Пловдив от 2017г. до момента.