Опит

Медицинска сестра
1612, София, България, София бул.Македония38

Образование

2000 - 2003
Акушерка
Медицински колеж "Йорданка Филаретова"
София , България

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb