За мен

Д-р Алексиев е завършил медицина през 1995 год. В МУ – гр. Пловдив, след което работи в хемодиализен център в МБАЛ гр. Пазарджик. От 2005 год. работи в Държавна психиатрична болница гр. Пазарджик. От 2008 год. работи като психиатър в Клиника по психиатрия и медицинска психология в УМБАЛ „Св. Георги“ – гр. Пловдив, придобил специалност по психиатрия през 2012 година, с интереси към шизофренията, афективните и тревожни разстройства. Притежава експертиза и в областите на електроконвулсивна терапия, съдебна психиатрия, добрата медицинска практика, клинични изпитвания с нови лекарствени молекули.

 

работно място ДКЦ 2 гр. Пловдив –/НЗОК/ вторник и четвъртък от 14 30 часа до 18 часа