Опит

Психиатър
4002, Пловдив, България, Ул. "Перущица" 7А
Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)