АМПЛИФИКАЦИЯТА Е ПРОЦЕС ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОПИЯ НА ЧАСТИ ОТ ХРОМОЗОМНА ДНК, НАТРУПВАНЕ НА КОПИЯ НА СПЕЦИФИЧНА НУКЛЕОТИДНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ. ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕТО НА NAT ТЕСТВАНЕ ЗА ТРАНСМИСИВНИ ИНФЕКЦИИ НА КРЪВТА И КРЪВНИТЕ БИОПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ СЕ ПОСТИГА: * СКЪСЯВАНЕ НА...
Вижте още