За мен

Доцент по гастроентерология в Катедра “Гастроентерология, Чернодорбно-панкреатична хирургия и трансплантология”, Военномедицинска Академия (ВМА) – София. Има специалности по Гастроентерология и Вътрешни болести. Защитена докторска дисертация върху проблемите на вирусните хепатити. Следдимполмни квалификации във водещи университетски клиники във Великобритания, Австрия и Гърция. Ръководи програмите за диагностка, проследяване и лечение на вирусните хепатити в Клиниката по гастроентерология на ВМА, като и пряко свързаната с нея програма за проследяване, ранна дигностика и лечение на рака на черния дроб. Участва в програмата за чернодробна трансплантация на ВМА от 2007 г. Основни клинични интереси в сферата на чернодробните заболявания и рака на черния дроб. Почетен изследовател в Institute of Hepatology, Foundation for Liver Research, King's Collage Hospital London, UK от 2012 г. Лектор в меджународни и национални конгреси. Над 80 публикации в нацинални и международни списания.  Член на Фокус на групата за Източна Европа в периода 2013 г. - 2018 г. и члена на Групата по обществено здраве в периода 2015 г. - 2018 г. в Европейската асоциация за изучаване на черен дроб (European Association for the Study of the Liver, EASL). Член на управителния съвет на Българската асоциация за изучаване на черен дроб (BgASL) в периода 2017 г. - 2019 г. Члена на комисията Lancet - EASL за чернoдробни заболявания от 2018 г. 

 

Образование:
1997 г. Медицински Университет – София – лекар-магистър
2004 г. Медицински Университет – София – специалност по вътрешни болести
2007 г. Медицински Университет – София – специалност по гастроентерология
2012 г. Доктор по медицина
2012 г. и продължава – почетен изследовател в Institute of Hepatology, Foundation for Liver Research, King's Collage Hospital London, UK
2017 г.  Военномедицинска Академия – София, Доцент по научна специалност “Гастроентерология”

 

Международни специализации:
2019 г  Medizinische Universität Wien, AKH, Austria
2012 г. King’s College Hospital, Institute of Liver Studies, London, UK
2010 г. King’s College Hospital, Institute of Liver Studies, London, UK
2006 г. Royal Free and University College Medical School, The University College London (UCL) Institute of
              Hepatology, London, UK

2006 г  Aristotle University of Thessaloniki, 2nd Department of Internal Medicine Thessaloniki, Greece

 

Опит

Доцент - гастроентерология, Катедра Гастроентерология, Чернодорбно-панкреатична хирургия и транспалнтология,
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Дни за консултация

Петък

15:20 - 17:00

Прием само след запазен час
Платен прием