Димитър Иванов Стоянов създаде статус
2020
Захарен диабет