Опит

Мениджър ключови клиенти
1000, София, България, Световен търговски център - Интерпред