Опит

Търговски представител - Продукти без лекарско предписание
5800, Плевен, България,
2021
Терапевтичен подход при сухота в окото - как да се справим в аптеката? - Част I
default image
Терапевтичен подход при сухота в окото - как да се справим в аптеката? - Част I

Клиничният фармацевт, Светослав Стоев, Маг. Фарм., гл. ас. при МУ Плевен споделя интересни резулт...