Опит

Лекар специализант
4000, Пловдив, България, бул. Ал. Стамболийски 2А

Образование

2008 - 2014
Медицина
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Гериатрична медицина

Сертификати

Репродуктивни нарушения при мъжа
2020-05-10

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

италиански
английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb