доц. Влади Василев Манев, дм създаде публикация
13 май
Неотложна необходимост от промяна в парадигмата за лечение на болните с COVID-19 и намаляване риска от тежки усложнения
Неотложна необходимост от промяна в парадигмата за лечение на болните с COVID-19 и намаляване рис...

Въведение   В резултат на извършено проучване по литературни данни за симптомите, патофизиологият...

Публикации

Неотложна необходимост от промяна в парадигмата за лечение на болните с COVID-19 и намаляване риска от тежки усложнения
Неотложна необходимост от промяна в парадигмата за л...
Публикация