За мен

Образование, признати специалности, квалификации, специализации:

 

1985 год. - Медицина – ВМИ – гр. Пловдив.
1990 год. - Специалност по Вътрешни болести.
1993 год. - Специалност по Ендокринология и болести на обмяната.
2002 год. - Образователна и научна степен – Доктор по медицина.
2006 год. - Свидетелство за научно звание – Доцент по ендокринология и болести на обмяната.

2014 год. - Присъдена академична длъжност Професор по ендокринология и болести на обмяната към Медицински факултет-Тракийски университет
Курс за обучение на пациенти със захарен диабет.
Курс за сертифициране на ултразвукова диагностика (ехография) на щитовидната жлеза.
Курс за сертифициране на тънкоиглена биопсия на щитовидна жлеза и на образувания в предна шийна област.
Европейски квалификационни курсове в Белград, Париж, Сегед, Будапеща и др.
1995 год. – 3 месечна специализация - Монпелие, Франция.
2001 год. – 3 месечна специализация - Брюксел, Белгия.

 

Понастоящем работи като началник Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ "Проф. Киркович"; води лекционен курс по Вътрешни болести и ендокринология към Медицински факултет, Тракийски Университет, гр. Стара Загора; отговаря за теоретичното и практично обучение на студенти, стажанти и специализиращи лекари по обща медицина и ендокринология.

 

 

Опит

лекар
6000, Стара Загора, България, ул. Оборище 21