За мен

КЛИНИЧНИ ИНТЕРЕСИ

  • Сърдечна недостатъчност, oбразна диагностика на сърдечно-съдовата система и в частност на сърдечната недостатъчност, венозен тромбоемболизъм, клинична генетика, предсърдно мъждене нови перорални антикоагуланти, хипертония и управление на сърдечно-съдовия риск, кардио-онкология.
  • Автор на редица публикации в сферата на кардиологията и вътрешните болести. Изнесъл множество устни и постерни презентации, включително и на най-големите кардиологични конгреси в Европа.

 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ

  • 2005г. - Акредитиран за TTE - трансторакална ехокардиография от European Association of Echocardiochraphy. От 2018г. част от акредитационната комисия по ТТЕ към European Association of Cardiovascular Imaging.
  • От 2015г. ко-ординатор на HOT (Heart Failure Specialists of Tomorrow - Young Community Group Initiative) България, организирал множество семинари съвместно с HIT (Heart Imagers of Tomorrow) и Кръжок по Кардиология.
  • 2017-2019г. Хоноруван асистент по Вътрешни Болести и Кардиология в УБ Лозенец
  • 2019г. Сертификат Експертно Ниво по Ехокардиография

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА

  • General Medical Council - UK
  •  Български Лекарски Съюз
  • Член на ESC, EACVI (ESC), HFA (ESC), ACCA (ESC), HOT (ESC), HIT (ESC), Council on stroke (ESC), Council on Cardiology Practice, Council on Hypertension, Council on Valvular Disease, Council on Cardio-Oncology, Working Group on e-Cardiology, Българско Дружество по Кардиология и Работната Група по Сърдечна Недостатъчност.

Опит

Професионален опит:

 

От ноември 2019г. до момента - Консултант кардиолог в Диагностично - консултативен център към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост

 

От януари 2013г. до юли 2019г. - Лекар в Кардиологичната клиника на УБ Лозенец

От 2013г. до 2017г. - Лекар в Maximus UK

 

От ноември 2009г. до декември 2012г. - Лекар в Atos Healthcare UK.

От 2008г. до октомври 2009г. - Лекар терапевт в Медицински център Санеа, гр. София.

 

От 2003г. до 2007г. - Специализант към Александровска Болница, Медицински университет, гр. София.

 

От 2002г. до 2003г. - Лекар-ординатор в Общинска болница, Пирдоп.