Последователи
г-н Димитър Георгиев
г-н Димитър Георгиев
Медицинска информатика и здравен мениджмънт
д-р Даниела Вражилова
д-р Даниела Вражилова
Общопрактикуващ лекар
д-р Петя Консулова, дм
д-р Петя Консулова, дм
Ендокринология и болести на обмяната