Опит

Ръководител екип медицински мениджъри
1000, , България, улица "Бяло поле" 16