Последователи
д-р Кети  Канджикова
д-р Кети Канджикова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Георги  Цаков
д-р Георги Цаков
Кожни и венерически болести
доц. Светослав Ханджиев