За мен

Завършва медицинското си образование в Медицински университет-Пловдив в периода 2000-2006 год. Професионалната му практика започва във „Второ хирургично отделение“ към МБАЛ гр.Пазарджик, след това в „Клиника по пропедевтика на хирургическите болести с колопроктология“ към УМБАЛ "Св.Георги" гр.Пловдив. От 2008 год. специализира пластично-възстановителна и естетична хирургия в едноименната клиника към УМБАЛ „Св.Георги“. През 2014 год. защитава специалността "Пластично-възстановителна и естетична хирургия", а през 2015 год. завършва второто си висше образование с образователно-квалификационна степен „Магистър по здравен мениджмънт“.

 

От 2016 год. до настоящия момент работи в "Клиника по изгаряне и пластична хирургия" към УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" гр.София и е асистент по специалността към Медицински университет-София. Развива научна дейност с множество публикации в областта на общата и пластично-реконструктивната хирургия, както и докторска работа на тема "Хирургичен подход и алгоритъм на поведение при поражения от електрически ток".

 

Повишава квалификацията си в едни от най-престижните клиники в страната и чужбина - Франция, Англия, Швеция, Полша, Словения, Сърбия, Грузия.

 

Членува в Българската асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (БАПРЕХ), Български лекарски съюз (БЛС), Съюз на българските медицински специалисти (СБМС) и European Burns Association (EBA). Владее френски, английски и руски език.

 

Към настоящия момент, освен в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", провежда консултации, естетични процедури и оперативни интервенции в МЦ и МБАЛ „Св.Св.Козма и Дамян“ гр.Пловдив, в клиниката по пластично-възстановителна и естетична хирургия "ВиА-Медика" гр.София и в болницата по пластична хирургия "Скин Системс" с.Доганово.

Д-р Станчо Проданов създаде статус
2020
Вижте естетичните процедури в МБАЛ ''Козма и Дамян''
default image
Вижте естетичните процедури в МБАЛ ''Козма и Дамян''

В МЦ и МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян" се извършват множество естетични и нехирургични процедури   ...