Николай Цветков създаде статус
16 юли
РОДЕН НА 01.11.1973 Година!