За мен

Проф. д-р Лидия Коева е специалист по Ендокринология и болести на обмяната. Родена е в гр. Варна и завършва Медицински университет в гр. София. Извършва прегледи и консултации в Специализиран ендокринологичен център "Клиника Професор Коеви".

Проф. д-р Коева:

е основател и пръв председател на Варненска диабетна асоциация;
е учредител и почетен председател на Българска диабетна асоциация;
е докладчик от българска страна на Световния конгрес по остеопороза в гр. Банкок, Тайланд през 2006 г.;
участва в много национални и международни конгреси, симпозиуми и научни форуми;
има над 200 научни труда публикувани в български и международни списания, монографии, ръководства и учебници;
специализира в Русия, Германия, Дания, САЩ, Франция, Италия и Великобритания.
Професионално развитие:

1965 г. - последователно асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в Медицински университет - Варна;
1990 г. - професор по Ендокринология и болести на обмяната;
1973 г. - придобива научна степен "Доктор по медицина";
1989 г. - придобива научна степен "Доктор на медицинските науки:
1985 г. - 2004 г. - ръководител на Клиниката по ендокринология на Медицински университет - Варна, базирана в УМБАЛ "Света Марина", където създава и организира:
          - Интензивно отделение за болни от захарен диабет;
          - Специализиран кабинет "Диабетно стъпало";
          - Кабинет за обучение на болни от захарен диабет;
          - Кабинет за диагноза и лечение на болни от остеопороза.

Членства:

редакционен съвет на списание "Ендокринология";
Европейска асоциация за изучаване на диабета;
Американска диабетна асоциация;
Централноевропейска диабетна асоциация;
Българско дружество по ендокринология;
Българска диабетна асоциация;
Българска асоциация за лечение на затлъстяването и придружаващите заболявания;
Асоциация за ранно откриване и лечение на социално значимите заболявания.
Награди:

удостоена е с престижната награда на Български лекарски съюз "Професор Константин Чилов" за приноси в науката и медицинската практика;
носител е на награда "Варна" от 2005 г. за научен принос при лечение на диабетно стъпало.
наградена е със званието "Достойни Варненки" през 2009 г. заедно с плакет от Община Варна и почетна лента за нейния значим обществен принос за развитието на гражданското общество.

 

Опит

9000, Варна, България, Селиолу 34