Последователи
д-р Галина  Мръцкова
д-р Галина Мръцкова
Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Донка  Иванова Шотлекова, дм
Д-р Донка Иванова Шотлекова, дм
Ендокринология и болести на обмяната