За мен

Завършва Медицина в МУ "проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна през 2013 г.

през 2014 започва специализация по клинична хематология в НСБАЛХЗ гр. София

от 2014 работи в Отделение за трансплантация на хемопоетични стволови клетки към НСБАЛХЗ гр. София

през 2019 придобива специалност по клинична хематология

От 2020 е асистент към Втора Катедра по вътрешни болести към МУ "проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна

От 2020 работи като лелар в Отделение за трансплантация на стволови клетки към Клиника по хематология към УМБАЛ "Св. Марина" гр. Варна

Опит

Лекар
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1

Отделение за Трансплантация на стволови клетки

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)