За мен

Завършва Медицина в МУ "проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна през 2013 г.

през 2014 започва специализация по клинична хематология в НСБАЛХЗ гр. София

от 2014 работи в Отделение за трансплантация на хемопоетични стволови клетки към НСБАЛХЗ гр. София

през 2019 придобива специалност по клинична хематология

От 2020 е асистент към Втора Катедра по вътрешни болести към МУ "проф. д-р Параскев Стоянов" гр. Варна

От 2020 работи като лелар в Отделение за трансплантация на стволови клетки към Клиника по хематология към УМБАЛ "Св. Марина" гр. Варна

Опит

Лекар
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1

Отделение за Трансплантация на стволови клетки

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Асистент
9000, Варна, България, ул. Марин Дринов 55

Асистент към Втора Катедра по вътрешни болести

Отделение за трансплантация на хемопоетични стволови клетки

Образование

2007 - 2013
Медицина
Медицински университет Варна
Варна , България

Специалности

Клинична хематология

Организации, в които членувате

  • Европейско дружество по хематология

    EHA
  • Европейско дружество за трансплантации на стволови клетки

    EBMT
  • Американско дружество по клетъчни терапии

    ASTCT

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
испански

Поканете ваши колеги в CredoWeb