Опит

Клиника по кардиология, Началник на отделение за планова хоспитализация, диагностика и лечение на болни със ССЗ
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1

Дискусии

Тежестта на инсулта - предизвикателства в избора на антикоагулантна терапия при неклапно ПМ
дискусия
Тежестта на инсулта - предизвикателства в избора на антикоагулантна терапия при неклапно ПМ