Опит

Клиника по кардиология, Началник на отделение за планова хоспитализация, диагностика и лечение на болни със ССЗ
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb