Опит

Медицински представител - Кардиология
1000, София, България, ул." Резбарска" № 5