Опит

медицински представител
1000, София, България, Експо 2000