Опит

медицински представител
1000, , България, Експо 2000