Опит

медицински представител
7000, Русе, България, Дунав 2