Опит

Медицински представител - Кардиология
1000, София, България, Ул. Резбарска 5