Опит

медицински представител
1000, София, България, Атанас Дуков 29

Образование

2021 -
Фармация
Медицински университет - Плевен
Плевен , България

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски

Поканете ваши колеги в CredoWeb