Опит

ординатор ВПО
3700, Видин, България, ул Х. Аспарух 29

От м. юли 2000г до настоящия момент-общопрактикуващ лекар

Концепцията One medicine

    Живеем в забързано време, подложени сме на въздействието на различни стресови фактори, които ...

Публикации

Концепцията One medicine
Публикация