Опит

Лекар - нуклеарна медицина
5800, Плевен, България, ул. "Българска авиация", местност "Русково Бърдо"