Опит

връзки с обществеността
1000, София, България, бул. Витоша 19
На
17.8
  • Ще присъствате ли
На
17.8
  • Ще присъствате ли

Събития

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ТЕСТА НА РОРШАХ
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ТЕСТА НА РОРШАХ
Събитие
Онлайн обучение за работа с теста на Роршах
Събитие
От
12.9
До
13.9
  • Ще присъствате ли
На
10.8
  • Ще присъствате ли