Опит

връзки с обществеността
1000, София, България, бул. Витоша 19
Ина Георгиева Пенкова създаде статус
2020
Ина Георгиева Пенкова създаде събитие
2020

Събития

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ТЕСТА НА РОРШАХ
Събитие
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ТЕСТА НА РОРШАХ
Събитие
Онлайн обучение за работа с теста на Роршах
Ина Георгиева Пенкова създаде събитие
2020
От
12.9.2020
До
13.9.2020
Ина Георгиева Пенкова създаде събитие
2020