За мен

 Д-р Мария Дончева е завършила медицина в МА София през 1976година

Придобити специалности: Вътрешни болести през 1982 година и Гастроентерология през 1985 година.
Работила е като Началник гастроентерологично отделение към МБАЛ "Проф. Стоян Киркович" Стара Загора от 1988 до 2012 година. От 2012 година работи като ординатор в МБАЛ "НиаМед- ООД" Стара Загора.
От 2005 г. е Магистър по Здравен мениджмънт.