Опит

Лекар-специализант по Кардиология
9000, Варна, България, Цар освободител 100