Опит

Лекар-специализант по Кардиология
9000, Варна, България, Цар освободител 100

Образование

2014 - 2020
Обща медицина
Медицински университет Варна
Варна , България

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb