За мен

 

Доц. Магдалена Кондева - Бурдина, PhD, ERT

 

Лаборатория "Лекарствен метаболизъм и лекарствена токсичност"

 

Катедра по Фармакология, Фармакотерапия и Токсикология при Фармацевтичния факултет - МУ-София