За мен

Проф. Йото Йотов е началник на Втора кардиологична клиника-неинвазивна, в УМБАЛ "Св. Марина" - Варна. Над 7 г. ръководи кабинет по амбулаторно наблюдение на болни със сърдечна недостатъчност. Ръководител е център в международната програма OPTIMIZE-HF.  Член на Дружеството на кардиолозите в България и Европейското кардиологично дружество.

 

 

Роден е на 24.06.1961 г. в г. Бургас. Завършил медицина във ВМИ - Варна през 1988 г. като отличник на випуска. От 1993 г. е асистент в Катедра по кардиология и ревматология, от 1998 г. е главен асистент в същата катедра, а впоследствие и в Катедрата по вътрешни болести.

 

През 1993 г. защитава магистърска степн по епидемиология на незаразните заболявания и биостатистика в Еразъм Университет, Ротердам, Нидерландия. Придобити специалности: вътрешни болести (1994 г.); кардиология (1998 г.) и социална медицина и здравен мениджмънт (2002 г.) През 2007 г. защитава дисертационен труд на тема “ Оценка на глобалния сърдечно-съдов риск за развитие на исхемична болест на сърцето при жени”.

 

Има над 40 публикации и 60 участия в научни конгреси. Основни научни разработки са в областта на исхемичната болест при жени, превантивна кардиология, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания, сънна апнея.

 

 

Управителен съвет на ДКБ, Управителен съвет на Асоциация Сърце-бял дроб, СУБ, ESC, EAE, EACPR, ESH. Председател на работна група по Ехокардиография към ДКБ, бивш председател на работна група по Епидемиология, превенция и рехабилитация към ДКБ. Има призната Европейска специалност по хипертония. Член на редколегията на списание Българска кардиология.

Опит

Началник на II кардиологична клиника-неинвазивна
9001, Варна, България,