За мен

Доц. Лилия Демиревска, д.м. е родена в град Поморие. Завършва средното си образование в гр. Дупница, а през 1996 г. и висше образование в Медицински Университет-София.

 

От 2018 г. е доцент в Клиника по Кардиология към ВМА.

Има придобити специалности по вътрешни болести и кардиология. Сертифицирана по ехокардиография базово и експертно ниво.

 

Член е на Българското дружество по кардиология, на Българското дружество по ехокардиография, на Европейското дружество по кардиология, на Европейското дружество по сърдечно-съдова образна диагностика, на Управителния съвет на Българска сърдечна и съдова асоциация, член на Академичния съвет на ВМА-София.

 

Публикации в повече от 100 български и международни издания. Участия в български и международни конгреси.

 

Професионалните й интереси са насочени в областта на сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, ехокардиография, периоперативна оценка и подготовка при несърдечна хирургия и трансплантационна хирургия.

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3