За мен

Образование:

 

2006-2010г. - СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Пловдив. Профил: Изобразително изкуство компютърна графика и реклама.

 

2010-2014г. - Медицински Университет - гр. Пловдив; специалност Медицинска сестра.

 

2015-2016г. - Медицински Университет - гр.  Пловдив; Магистър по специалност "Управление на здравни грижи" с професионална квалификация: "Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика."

Опит

Анестезиологична сестра
4000, Пловдив, България, бул. "Пещерско шосе" №80