Образование

2020 - До момента
Студент по медицина
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
български
френски

Поканете ваши колеги в CredoWeb