За мен

Докторант в Клиника по детски болести при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен от 2011г.

Интереси в областта на педиатрия и кожни болести.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886407
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител
Грижа за болните с Epidermolysisbullosa
Грижа за болните с Epidermolysisbullosa

Epidermolysis bullosa hereditaria (ЕБ/ ЕB/ EBH) e термин,описващ група генетично обусловени забол...

Публикации

Грижа за болните с Epidermolysisbullosa
Грижа за болните с Epidermolysisbullosa
Публикация