За мен

Докторант в Клиника по детски болести при УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен от 2011г.

Интереси в областта на педиатрия и кожни болести.

д-р Надя Коларова-Янева създаде публикация
2015
Грижа за болните с Epidermolysisbullosa
Грижа за болните с Epidermolysisbullosa

Epidermolysis bullosa hereditaria (ЕБ/ ЕB/ EBH) e термин,описващ група генетично обусловени забол...

Публикации

Грижа за болните с Epidermolysisbullosa
Грижа за болните с Epidermolysisbullosa
Публикация