За мен

Д-р Владимир Павлов е завършил висшето си медицинско образование в МУ в гр. София през 1994 г. През същата година започва да специализира „Вътрешни болести“ в профилираните вътрешни отделения на „Централна клинична болница – МВР“ – гр. София.

Придобива специалност по „Вътрешни болести“ през пролетта на 1999 г. Работил е по специалността в МЦ „Торакс“ в гр. София. По време на клиничния си стаж д-р Владимир Павлов постоянно развива интересите си в областта на кардиологията.

Професионалните му възгледи за свързани с изучаването и приложението на иновативни медицински диагностични методики, които дават нови терапевтични възможности на пациентите с хронични и онкологични заболявания. Участва активно в научната дейност на медицинския център. В авторския колектив е на публикации в реномирани български и чуждестранни списания. Сертифициран е за приложения на метода инсулин потенцирана терапия (ИПТ) от Европейската ИПТ академия.

Д-р Владимир Стоянов Павлов създаде публикация
2020
default image
Публикации

1.     Д-р Иван Маслев, д-р Христо; Дамянов, дм; д-р Владимир Павлов; д-р Елина Джуренова, „Систе...

Д-р Владимир Стоянов Павлов създаде публикация
2020
default image
Пациентите споделят

Историята на Даян

Публикации

Публикации
Публикация
Публикации
Пациентите споделят
Публикация
Пациентите споделят