За мен

CV на Проф. д-р Сотир Тодоров Марчев, MD, PhD, DSc, FESC

 

Почетен член (FESC) на Европейското кардиологично дружество. Републикански консултант по кардиология. Член на Изпитна комисия за Държавен изпит за придобиване на специалност „Кардиология“ . Придобити специалности по вътрешни болести, кардиология и здравен мениджмънт. Член на Управителния съвет на Българска асоциация по ултразвук в медицината. Европейска акредитация по ехокардиография. Специализирал във Виена, Белград и Осака. Публикува на 3 март 1998 г. първия български медицински Интернет сайт www.4xm.com, който подържа и до днес. През 2005 г. описва първите български пациенти със Стрес - индуцирана (Такоцубо) кардиомиопатия. Главен изследовател на първото в историята на българската кардиология клинично проучване фаза 1а. Защитена кандидатска дисертация в областта на тъканната доплер ехокардиография и докторска дисертация върху стрес индуцираната кардиомиопатия. Автор на едни от най-четените български медицински учебници „Как се преслушва сърце, бял дроб и корем“, „Как се разчита ЕКГ“ и др.

 

Награди:

 

 • 1979 – Златен медал за отличен успех в Политехническа гимназия (бивша солунска) „Кирил и Методий“ – гр. Благоевград.
 • 1979 – Първо място на Ученическата републиканска олимпиада по биология, на базата на което е приет без приемни изпити за студент по медицина в Медицинска академия – София
 • 2009 - Плакет на Европейското кардиологично дружество за активна дейност в Европейската асоциация по ехокардиография връчен на EAE Summit на 3-4 юли 2009 в European Heart House в Sophia Antipolis, Франция
 • 2009 – Плакет на Европейското кардиологично дружество по повод избора за почетен член (FESC) връчен на Европейския конгрес по кардиология в Барселона
 • 2010 – Сертификат за достижение (Certificate of Achievement) от проф. Eugene Braunwald за проучването ATLAS ACS TIMI 46
 • 2012 – Плакет на Медицински университет – Плевен за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Кардиология“ – Заповед №1718 от 04.10.2012 г. на Ректора на МУ- Плевен проф. д-р Григор Горчев, дмн на основание Решение на Академичния съвет при МУ – Плевен, Протокол №31 от 24.09.2012 г.
 • Сертификат за признание за успешно партньорство с общопрактикуващите лекари и принос за развитие на общата медицина в България от Сдружението на Общопрактикуващите лекари в София област /СОЛСО/. Връчен на Годишна конференция на Сдружението на общопрактикуващите лекари в София област. Белчин Гардън, 22 септември 2012 г.
 • Плакет на Медицински университет – Плевен за придобиване на академична длъжност „Доцент“ по научна специалност „Кардиология“ – Заповед №1948 от 24.09.2013 г. на Ректора на МУ- Плевен проф. д-р Славчо Томов, дмн на основание Решение на Академичния съвет при МУ – Плевен, Протокол №8 от 23.09.20
 • 2014 – Грамота от списание „Кардио Д“ за съдействието при издаване на списанието
 • 2014 – Сертификат „Лекар, на когото българите вярват“ – избор на читателите на вестник „24 часа“ за 2014/2015 г. – под патронажа на председателя на Народното събрание.
 • 2015 – Сертификат за достижение (Certificate of Achievement) от проф. Michael Gibson (Harvard Medical School) за проучването PIONEER AF-PCI
 • 2016 – Сертификат „Лекар, на когото българите вярват“ – повторен избор на читателите на вестник „24 часа“ за 2015/2016 г. – под патронажа на председателя на Народното събрание Ц. Цачева
 • 2017 – Приз за цялостен принос за развитието на ехокардиографията и образната диагностика в България присъден от Фондация за неинвазивна образна диагностика в кардиологията.
 • 2017 – Сертификат „Лекар, на когото българите вярват“ – пореден избор на читателите на вестник „24 часа“ за 2016/2017 г. – под патронажа на председателя на Народното събрание.
 • 2018 г. - Отличие ЗЛАТНА МОНЕТА “ПИСМЕНОСТ” за принос към развитието на БЪЛГАРСКАТА НАУКА В МЕДИЦИНА от Съвета на Европейската научна и културна общност в чест на Трети март 2018 г.
 • 2021 г. – Отличие „Варна Ехо“ за изявен лектор
 • 2022 г. – Нагръден знак на Медицинския институт на МВР за развитие на лечебното заведение и доказан професионализъм по случай 7-и април.
 • 2022 г. – Сертификат „Лекар, на когото българите вярват“ – пореден избор на читателите на вестник „24 часа“ за 2022 г.  

Опит

Началник на Клиника по кардиология
1000, София, България, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79