За мен

Завършва Медицинския институт във Варна през 1976 г. През 1978 г. след спечелен конкурс е назначена за асистент към катедрата по детски болести в Плевен, като се явява един от основателите й.

През 1982 г. придобива специалност по детски болести. През 1994 г. защитава дисертация на тема "Хормонални и социално психологични фактори на кърменето". През 1996 г. придобива специалност по медицинска генетика. През 2001 г. е избрана за доцент и след конкурс е назначена за началник на клиниката по детски болести към УМБАЛ - Плевен, както и ръководител на катедрата по детски болести в Медицинския университет. От 2006 г. има придобита специалност и по детска гастроентерология.

Участва в управителния съвет на педиатричната асоциация, членува в Съюза на учените в България, председател е на Комитета по кърменето, от 1992 г. е член на Български национален комитет "Заедно за децата", член е на специализирания научен съвет по майчинство и детство в София, участва в три държавни комисии за придобиване на специалност по детски болести, неонатология и детска гастроентерология, а също и в комисията за придобиване на специалност по обща медицина.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Платен прием
Работи с осигурител
Кърменето  и ползите от него
Кърменето и ползите от него

  У нас кърменето има дълоки традиции. Още Климент Охридски учи, чe „Дете, лишено от майчина кърм...

Значението на микроелементите за детското здраве
Значението на микроелементите за детското здраве

През последните години се промени разбирането за значението на микронутриентите за детското здрав...

Публикации

Кърменето  и ползите от него
Кърменето и ползите от него
Публикация
Значението на микроелементите за детското здраве
Значението на микроелементите за детското здраве
Публикация