За мен

Завършва Медицинския институт във Варна през 1976 г. През 1978 г. след спечелен конкурс е назначена за асистент към катедрата по детски болести в Плевен, като се явява един от основателите й.

През 1982 г. придобива специалност по детски болести. През 1994 г. защитава дисертация на тема "Хормонални и социално психологични фактори на кърменето". През 1996 г. придобива специалност по медицинска генетика. През 2001 г. е избрана за доцент и след конкурс е назначена за началник на клиниката по детски болести към УМБАЛ - Плевен, както и ръководител на катедрата по детски болести в Медицинския университет. От 2006 г. има придобита специалност и по детска гастроентерология.

Участва в управителния съвет на педиатричната асоциация, членува в Съюза на учените в България, председател е на Комитета по кърменето, от 1992 г. е член на Български национален комитет "Заедно за децата", член е на специализирания научен съвет по майчинство и детство в София, участва в три държавни комисии за придобиване на специалност по детски болести, неонатология и детска гастроентерология, а също и в комисията за придобиване на специалност по обща медицина.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Ваня Недкова-Коларова, дм създаде публикация
2019
Кърменето  и ползите от него
Кърменето и ползите от него

  У нас кърменето има дълоки традиции. Още Климент Охридски учи, чe „Дете, лишено от майчина кърм...

проф. Ваня Недкова-Коларова, дм създаде публикация
2018
Значението на микроелементите за детското здраве
Значението на микроелементите за детското здраве

През последните години се промени разбирането за значението на микронутриентите за детското здрав...

Публикации

Кърменето  и ползите от него
Кърменето и ползите от него
Публикация
Значението на микроелементите за детското здраве
Значението на микроелементите за детското здраве
Публикация