За мен

Завършва Медицинския институт във Варна през 1976 г. През 1978 г. след спечелен конкурс е назначена за асистент към катедрата по детски болести в Плевен, като се явява един от основателите й.

През 1982 г. придобива специалност по детски болести. През 1994 г. защитава дисертация на тема "Хормонални и социално психологични фактори на кърменето". През 1996 г. придобива специалност по медицинска генетика. През 2001 г. е избрана за доцент и след конкурс е назначена за началник на клиниката по детски болести към УМБАЛ - Плевен, както и ръководител на катедрата по детски болести в Медицинския университет. От 2006 г. има придобита специалност и по детска гастроентерология.

Участва в управителния съвет на педиатричната асоциация, членува в Съюза на учените в България, председател е на Комитета по кърменето, от 1992 г. е член на Български национален комитет "Заедно за децата", член е на специализирания научен съвет по майчинство и детство в София, участва в три държавни комисии за придобиване на специалност по детски болести, неонатология и детска гастроентерология, а също и в комисията за придобиване на специалност по обща медицина.

проф. Ваня Недкова-Коларова, дм създаде публикация
13 апр
Кърменето  и ползите от него
Кърменето и ползите от него

  У нас кърменето има дълоки традиции. Още Климент Охридски учи, чe „Дете, лишено от майчина кърм...

проф. Ваня Недкова-Коларова, дм създаде публикация
2018
Значението на микроелементите за детското здраве
Значението на микроелементите за детското здраве

През последните години се промени разбирането за значението на микронутриентите за детското здрав...

Публикации

Събития

Дискусии